Flexite

Flexite är en plattform där ni som kund kan skapa applikationer inom flera olika tillämpningsområden. Ett av dessa områden är att använda Flexite som ett ärendehanteringssystem. Kopplingen mellan Trio Enterprise och Flexite innebär att information om inkommande ärenden till kontaktcentret automatiskt skickas över till Flexite. Därigenom får handläggaren den information om den inringande som denne behöver utan att göra en sökning manuellt i Flexite. Rätt kundkort öppnas automatiskt och all information är samlad på en och samma plats!

Detta är mycket tidsbesparande för handläggarna och resultatet blir snabbare bemötande av kunden/medborgaren med rätt information vilket ledar till bättre kundservice och nöjdare kunder/medborgare.

Flexite kan integreras både med Trio Enterprise Agent Attendant och Trio WebAgent.