Kvalitet och kontroll

Kontinuerligt övervaka och förbättra för att öka prestanda och effektivitet

Kvalitetssäkring

Att hitta balansen mellan företagets och kundens mål är en svår utmaning. Enghouse Interactive erbjuder en rad verktyg för resurs och  verksamhetsoptimering som hjälper företag att tillhandahålla en hög servicekvalitet utan att kompromissa med lönsamheten eller effektiviteten. Dessa verktyg, som omfattar samtals- och skärminspelning, samtalsanalys, bemanningsplanering, resultatindikatorer, styrkort, kostnadsanalyser och rapporteringsverktyg, är skalbara och moduluppbyggda. Det gör att företaget kan välja funktionalitet som uppfyller kraven på löpande resultatförbättring.

Funktion för röstanalys

Våra kvalitetssäkringslösningar använder också emotionell intelligens för att styra kundkommunikationen. En innovativ röstanalysteknologi påminner medarbetarna att visa empati och övervakar känsloläget hos både kunder och medarbetare genom att analysera röster och förbättra dialoger i realtid. Röstanalysfunktionen lyssnar av pågående samtal och identifierar snabba replikväxlingar, förändringar av samtalets tonläge, balans och volym och parternas stressnivå.

 

60 % av kunderna försvinner efter dålig kundservice

För att skydda företagets rykte är det viktigt att ständigt erbjuda höga servicenivåer. I en av våra senaste undersökningar svarade 60 % av de tillfrågade att dålig kundservice gjort att de aldrig kommit tillbaka till ett företag. Eftersom servicekvaliteten också har en tydlig effekt på företagets rykte och personalomsättning finns det många anledningar att fokusera på en god kundservice.
Varje dag strömmar mer information genom kontaktcentret än någon annan del av företaget. Därför är det viktigare än någonsin att kunna spåra arbetet och utvärdera medarbetarnas aktiviteter för att förbättra produktiviteten och höja servicenivåerna.

42 % av kunderna grundar sina köpbeslut uteslutande på företagets rykte, vilket gör servicekvaliteten till en nyckel. Hämta vår senaste konsumentrapport och läs mer.

Ladda ner rapporten
Kontakta oss för mer info

Fördelar

  • Säkerställer regelefterlevnad genom dokumentation och arkivering av samtal
  • Säkerställer hög kvalitet på kundkommunikationen med liveövervakning och kvalitetssäkring
  • Förbättrar kundupplevelsen genom att dela inspelningar och återkoppling över hela företaget
  • Säker hantering av känslig kundinformation genom pausfunktion i inspelningar
  • Snabbare inlärningskurva för anställda med simulerade samtal och övervakning
  • Diskret och effektiv övervakning och utbildning av medarbetare
  • All kommunikation sparas av säkerhetsskäl
  • Möjlighet att öka produktiviteten genom att observera hur affärsprocesser och samtalsmanus används

 

Kvalitetssäkra ditt kontaktcenter

Enghouse Interactive ger dig möjlighet att kvalitetssäkra ditt kontaktcenter. Genom realtidskontroll av samtal och kundinteraktioner håller du dig enkelt uppdaterad om hur ditt kontaktcenter mår.

Enghouse Interactive Quality Management Suite (QMS) är en prisvärd, funktionsrik och flerkanalig inspelning och kvalitetssäkringslösning som används av företag av alla storlekar för förbättrad säkerhet och bättre servicenivåer.

Läs mer

Enghouse statistikverktyg ger dig möjlighet till en effektivare verksamhet. Genom statistiken får du en bättre koll på verksamheten, har möjlighet att upptäcka negativa trender i tid och så vidare.

Läs mer