Bra medborgarservice
ger nöjda medborgare

Vi hjälper idag 40% av Sveriges kommuner med kommunikationen med medborgarna. Det har gett oss gedigen erfarenhet och kunskap inom området.

Enghouse Interactive förstår den avgörande roll som kontaktcenterteam har för att leverera offentliga tjänster och de kritiska skillnaderna mellan detta och en mer kommersiell kontaktcenter-miljö.

Enghouse Interactive erbjuder flexibla plattformar för kontaktcenter som snabbt och effektivt svarar upp mot dina medborgares behov. Vi är en av världens ledande leverantörer av lösningar för kommunikation med medborgarna. Med fokus på kontaktcenter som är skalbara i storlek, komplexitet och integration säkerställer vi att din kommun får en framgångsrik och enkel samverkan med kommuninvånarna.

Ladda ner broschyren

Ett kontaktcenter för omedelbara, påtagliga resultat

Effektiv kommunikation

En enda kraftfull plattform för hantering av all kommunikation

Hög lösningsgrad vid första kontakt

Minska genomsnittliga samtalshanteringstider med upp till 15 sekunder genom integration till CRM-system

Prata med rätt person

Avancerad styrning till rätt person eller team ger en högre lösningsgrad vid första kontakt

Rapport och Statestik

Få bättre kontroll och bättre resultat genom kontinuerlig uppföljning och analys

Snabbguide för att effektivisera ett kontaktcenter som jobbar på distans
De teknologiska framstegen har gjort det möjligt för ett stort antal företag att låta kontaktcentrets medarbetare arbeta hemifrån. Men när vi nu är igenom den första fasen av arbete på distans behöver företagen börja planera mer långsiktigt. Här är några framträdande trender som revolutionerar kundservice:

  • Konsumenternas digitala anpassningsförmåga har snabbt förbättrats och påverkar servicebalansen.
  • Konsumenternas beteende förändras och de behöver känna större tillförsikt, parallellt med de befintliga kraven på snabb och korrekt problemlösning.
  • Distansarbetet är här för att stanna i någon form, även på lång sikt.

Ladda ner eGuiden

 

Helt Brilliant! Enghouse Interactives kontaktcenter bäst i Sverige!

Sveriges nöjdaste medborgare bor i kommuner som använder Trio Enterprise i kontaktcentret. Det står klart efter att kundundersökningsföretaget Brilliant presenterat årets pristagare under Brilliant Awards 2021 där Enghouse Interactives kunder kammade hem utmärkelser för ”Bästa kundservice” i flera klasser. I klassen Kommun hamnade Norrtälje kommun högst följt av Östhammar och Ängelholm. Samtliga är användare av Trio Enterprise kontaktcenter och kunder till Enghouse Interactive.

Läs mer om utmärkelsen

 

 

 

Inspelat webbinarium med Kalmar kommun

Kalmar kommun berättar om succén med bemannad chatt och planerna på att införa chattbot

I detta webbinarium berättar Kalmar kommun om hur de ökat tillgängligheten för invånarna genom förhöjd digital närvaro. Den bemannade chatten har effektiviserat arbetet i kontaktcentret och förbättrat servicen till medborgarna!

Ta del av inspelningen

 

Ta del av intressanta artiklar där våra kunder delar med sig av sina erfarenheter och framtidsplaner

Norrtälje kommun- Den hybrida arbetsplatsen

Från en traditionell arbetsplats till hybridarbete – så skapade Norrtälje kommun Sveriges främsta kundservice

Läs mer om Norrtäljes hybrida strategi

Luleås Integration med ärendehanteringssystem

Luleå kommun: Tack vare integrationen av ärendehanteringssystemet i Trio Enterprise missar vi inte några ärenden

Läs mer om Luleås lyckade integration

Succé för chatt i Kalmar kommuns kontaktcenter

Med högre krav på bättre tillgänglighet för medborgarna i kommunen så införde Kalmar en chatt i sin kontaktcenter-lösning. I dag hanteras fler ärenden än någonsin.

Läs mer om Kalmar kommuns chatt

Ängelholms kommuns kontaktcenter flyttade hem

När pandemin kom ville Ängelholms ligga steget före. Alla medarbetarna i kontaktcentret skulle snabbt kunna växla om för att kunna arbeta och svara på medborgarnas frågor hemifrån.

Läs mer om Ängelholms hemmakontor

 

Södertälje kommuns säkra videomöten

Precis som flertalet arbetsplatser tvingandes även stora delar av Södertälje kommuns tjänstepersonal under 2020 till distansarbete. I dag används säkra digitala möten i Södertälje kommun brett inom social och omsorg.

Läs mer om säkra videomöten

Oväntad skjuts för digitalisering i Kalmar Kommun

På hösten 2019  inledde Kalmar kommun sina planer på ökad digitalisering. Nu berättar Linn Palm, chef för kontaktcenter, om digitaliseringsprojektet som fick oväntad skjuts av pandemin.

Läs mer om Kalmar kommuns digitaliseringsresa