Öka kundnöjdheten

- genom en effektivare och smartare kundtjänst

Kontaktcenter för kundtjänst

Det traditionella kontaktcentret med agenter i långa rader hör till historien. Dagens kontaktcenter är ofta avdelningsbaserade, informella och kan bestå av en enkel kundtjänst.

Enghouse Interactive har helhetslösningen för företag som vill förbättra avdelningens kundtjänst och öka kundnöjdheten. Arbetsledare ges all information och alla verktyg de behöver för att minska svarstiderna, kontrollera kostnaderna och proaktivt leda teamets arbete.

Kan levereras både som ”on-prem” och i molnet.

"Callback har varit en stor succé för oss och vi ser att vi ser att vi ökat försäljningen genom det"
Monica Neve, Kundtjänstchef, Mester Grønn.

Leverera en enastående kundupplevelse

En nyligen utförd undersökning visade att årets viktigaste servicemål för företag är att ”leverera en enastående kundupplevelse”. Därför är kundservice centralt för alla i företaget, oavsett position.
Lanseringen av UC-plattformar som t.ex Skype for Business och Cisco Unified Communication Management, innebär att företag är mer uppkopplade än någonsin. Förbättra ditt företags kundkommunikation genom att dra nytta av befintliga UC-system och erbjud en förstklassig kundupplevelse.

Börja med att svara på dessa grundläggande frågor:

  • Hur lång tid tar det att svara på telefonsamtal och e-postmeddelanden?
  • Levereras kontakterna till rätt person direkt eller måste de hanteras flera gånger?
  • Utnyttjar företaget CRM-systemets eller serviceapplikationens fulla potential?

Våra kundtjänstlösningar samlar alla samtal och e-postmeddelanden i en universell kö och kopplar vidare dem till den medarbetare som är bäst lämpad att besvara. För att spara tid kan den också visa relevant kundinformation automatiskt i ett popup-fönster i dina applikationer.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss för mer info

Fördelar

  • Ger arbetsledare den information och de verktyg de behöver för att minska svarstiderna, kontrollera kostnaderna och proaktivt leda teamets arbete
  • Köar och kopplar samtal och e-postmeddelanden direkt till rätt person och sparar tid genom att visa kundinformation i applikationer
  • Prioriterar så att dina viktigaste kunder och ärenden besvaras först
  • Hanterar hög belastning med meddelanden som informerar kunderna om planerade serviceavbrott och kända problem
  • Möjliggör mer välunderrättade beslut genom visning av aktuell information på datorer och mobila enheter

Enghouse Interactive kontaktcenterlösning för kundtjänst är lätt att installera och konfigurera och är en helhetslösning som hjälper dig att minska infrastrukturkostnaderna, förbättra svarstiderna, övervaka och mäta prestanda från var som helst och när som helst.

En av många utmaningar som en kundtjänster ställs inför är det ständiga kravet att förbättra effektiviteten utan att använda fler resurser. Men hur kan kundtjänsten besvara fler samtal och e-postmeddelanden utan att öka bemanningen och samtidigt fånga upp alla kontakter som idag tappas bort eller inte besvaras?

Lösningen är ett intelligent kösystem. Om företagets kundtjänst kämpar för att klara alla inkommande samtal och e-postmeddelanden är det hög tid att börja hantera kommunikationen smartare med våra lösningar. Genom att använda kompetensstyrning, kömeddelanden, övervakning samt rapporter i realtid för både röstsamtal och e-post får kunderna en effektivare service.

Kontakta oss för mer info

Vässa medarbetarnas produktivitet och förbättra svarstiderna genom att automatiskt köa och distribuera arbetsflödesuppgifter. Kompetensstyrning kan användas för dessa uppgifter på samma sätt som det används för att distribuera samtal och e-postmeddelanden för att säkerställa att viktiga helpdeskuppgifter alltid tilldelas den resurs som är mest lämpad för ärendet.

Kontakta oss för mer info

Vår lösning ger både kundtjänstansvariga och medarbetare en bild av kundtjänstens effektivitet i realtid – det underlättar övervakningen och gör det möjligt att hantera flaskhalsar innan de hinner påverka företagets kundservice. Kundtjänstansvariga får en omedelbar överblick av hur många samtal, e-postmeddelanden och ärenden som väntar och vilka i teamet som finns tillgängliga för att besvara dem.

Kontakta oss för mer info

Ta kontroll som supervisor!
Som supervisor har du oftast mycket på gång och är ofta på språng. Därför har Trio Enterprise vidareutvecklat Trio kontaktcenterappen med supervisorfunktionalitet . Du kan nu som supervisor via appen få en överblick av agenternas status, öppna och stänga köer, ta emot larm samt logga på och av agenter.

Kontakta oss

Dra nytta av ditt CRM-system eller din personalkatalog för att erbjuda en förstklassig kundservice. Vår kundtjänstlösning kan kopplas mot Outlook och de flesta stora CRM- och kundservicesystem, t.ex. Microsoft® Dynamics, för att hjälpa dig att hantera ärenden på ett effektivare sätt.

Kontakta oss för mer info