Lever ni upp till GDPR-kraven?

6 månader har gått! Har du koll på din data?

Nu har det snart gått 6 månader sedan den nya förordningen GDPR trädde i kraft. Hur har det gått? Har du verkligen koll på din data?
Datainspektionen drar nu igång flera granskningar av hur GDPR efterlevs. Fokus kommer att ligga på följande tre områden; samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter, gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde samt information som ges till de registrerade om vem som är dataskyddsombud och hur denna kan kontaktas.

Vill du gå vår kurs i datalagring?

Den här kursen vänder sig till dig som är ansvarig för hantering och lagring av data i ert kontaktcenter, kanske är din titel Data Controller eller GDPR-Ansvarig. Vi ger dig kunskapen i de verktyg som finns tillgängliga i Trio för att hantera lagring och anonymisering av kunddata. Vi börjar med en genomlysning av vilken standarddata som hanteras er installation, med exempel på varför. Du får lära dig verktyget Data Manager som är utvecklat för att enkelt kunna söka fram, exportera och ta bort/anonymisera specifik data på begäran av de som varit i kontakt med ert kontaktcenter, exempelvis inspelningar och samtalsdata. Du får också lära dig att specificera lagringslängd för alla olika mediatyper ni arbetar med, hur man knyter dem till olika funktioner i ert Contact Center, samt aktiverar en automatisk process av datarensning som passar behoven i alla delar av din organisation.

Vill du gå en kurs eller veta mer om Trio Data Manager? Kontakta oss!