"Med IoT ska vi komma åt den fysiska världen"
- Magnus Melander, Things

Frukostseminariet med Enghouse och Telekom Idag fokuserade på hur IoT, Internet of Things, skapar mervärde. På plats fanns Magnus Melander, medgrundare till företagshubben THINGS, som delade med sig av hur företag kan utnyttja IoT för att förändra sina verksamheter.

– IoT är som internet en gång till. Först började vi skicka email och surfa, vilket var stort. Sen använde vi internet för att göra saker effektivare och bättre. Den tredje vågen kom med nya affärsmodeller och affärsidéer som till exempel Google som tog betalt för att komma långt upp i sökningar.

IoT är bara ett skeende
Internet handlade om att vi skulle komma bort från den fysiska världen. Bankerna tog bort de fysiska pengarna och idag kan du göra dina bankärenden helt själv.
– IoT är egentligen ingenting. Det är inte en teknik, inte någon marknad utan bara ett skeende där vi ansluter den fysiska världen till internet, det kan vara människor, hus, bilar, fönster, etc. Idag är IoT på väg från fasen där vi kopplar upp saker till internet till att vi börjar hitta effektiviseringar och förbättringar. Men längre fram kommer den fysiska världen med hjälp av IoT att ta revansch på den virtuella världen.

Alla kommer att bli påverkade
Utveckling av IoT har pågått i tio år, vilket är längre tid än många trodde.
– Vi har knäckt koden, det är viktigt men tråkigt. En bra nyhet är att resten av resan, d v s att ta fram nyttor och nya affärsmodeller kommer att gå mycket fortare än vad det gjorde för internet. IoT driver den digitala transformationen och alla kommer att bli påverkade precis som av internet. Tänk efter hur ni och era företag blev påverkade av internet.

Vad ska företag tänka på för att ta sig an den digitala transformationen?
Det finns tre viktiga delar. Det första är att det måste finnas en ledning som förstår den digitala transformationen och som visar alla anställda att det här är det vi ska hålla på med. Det andra är att börja nu. All förändring handlar om människor och processer och det tar tid att ändra. Slutligen, det går inte att köpa konsulter för att göra den här långa resan. Företagen måste bygga egen förmåga och kunskap. Det handlar om att testa och misslyckas, för att testa igen och igen.

Tre stora nyttor
Har man en idé som rör någon av följande tre nyttor då är det värt att gå vidare, annars ska man låta bli. Effektivitet, d v s någon process görs snabbare, fortare, enklare, billigare.
Säkerhet, för att exempelvis hantera terror och naturkatastrofer behöver vi använda uppkopplade sensorer för att mäta och upptäcka. Sustainabilitet, för att vår planet ska överleva måste vi ta hjälp av IoT för att exempelvis ha koll på utsläpp och vattennivåer.

Det är inte förrän exempelvis en signal om att parkeringshuset är fullt eller när bommen stängs på bron för att den har rasat som vi ser nyttan av IoT. Det är först då som investeringar kan betala sig, allt innan är bara massor av nedlagt jobb och pengar. Därför är det svårt för en organisation att ta investeringsbeslut om IoT.

IoT-applikation som räddar liv
Några som kommit långt är fordonsbranschen. Allt fler fordon är uppkopplade och använder sensorer, maskindata och artificiell intelligens för att meddela när det är dags för service och stöldskydd. Scania lanserade i dagarna en uppkopplad säkerhetsväst för att öka säkerheten för lastbilschaufförer. Ett bra exempel på en IoT-applikation som räddar liv.