Arbeta tryggt och säkert med rätt kontaktcenter i Teams

Blogg, 2021-04-22

Madeleine Kastberg Madeleine Kastberg jobbar som marknadsansvarig på Enghouse Interactive. Hon strävar efter att få företag och organisationer att förstå vikten av bra kundkommunikation och hur man lyfter den till nya nivåer.

Ökad molnanvändning och hemarbete har skapat fler frågor kring hur säkert det egentligen är för organisationer och medarbetare att arbeta på distans, både sett ur perspektivet lagring av data och risk för obehörigt intrång. Mårten Hellebro är konsult på CloudWay och initiativtagare till Teamsdagen. På ett webbinarium arrangerat av Enghouse Interactive berättade han om säkerheten i molnet, Teams och kontaktcenter.

– Det finns stora fördelar med att ha kontaktcentret i Teams. Förutom god funktionalitet i kontaktcentret får man också tillgång till alla de säkerhetsfunktioner som redan finns i Microsofts moln. Microsoft inför kontinuerligt nya och förbättrade funktioner för att deras plattform ska vara trygg och säker för användare, företag och organisationer, säger Mårten Hellebro, konsult på CloudWay.


Ska all information idag ligga i molnet? Enligt Mårten Hellebro på CloudWay är svaret nej, men vi kommer se ett skifte mot ökad molnanvändning i framtiden, något som kan leda till mer effektivt samarbete och snabbare utbyte av information.

Mårten Hellebro, CloudWay
Mårten Hellebro, konsult, CloudWay

– Säkerheten i molnet har ökat markant senaste fem åren. Microsoft och andra aktörer lägger mycket resurser på att deras plattformar och verktyg ska ge ett gott skydd.

Ett kontaktcenter kan ligga antingen i molnet, on-prem, eller i en hybridlösning där vissa data finns i molnet och vissa data förvaras i någon specifik serverhall.

– Att ha ett kontaktcenter i Teams har flera fördelar. Bland annat gynnas man av Microsofts säkerhetsarbete och säkerhetsspärrar, som flerfaktorsautentisering, data loss prevention-verktyg som kan förhindra att känslig information kommer på villovägar, automatisk kontroll av länkar med mera. Det är säkerhetsfunktioner som är både dyra och tidsödande att ta fram själv.

Säkerhet ur ett användarperspektiv har också förändrats mycket de senaste åren. Förr satt alla medarbetare inom kontorets låsta dörrar där verksamheten hade full kontroll. Idag arbetar många hemifrån och med flera enheter som laptop, mobil och surfplatta.

– Detta ställer krav på att verksamheten ska ge rätt verktyg till sina anställda. Microsoft har till exempel verktyg som inte låter användaren logga in på nätverket utan den senaste uppdateringen av antivirus, eller att du endast kan logga in på kontaktcentret från ett bestämt geografiskt läge, exempelvis Sverige.

Säkerhet och användarvänlighet måste mötas
Som arbetsgivare är det viktigt att göra det enkelt för medarbetarna. Så kallad ”skugg-IT” innebär att användarna hittar egna vägar förbi överdrivet krångligt uppsatta IT-regler och policys, för att enklare göra sitt arbete.

– Det är mycket vanligt, exempelvis kan anställda använda den privata mailen på jobbet eller dela filer via Dropbox med kolleger eller externa kontakter. Oftast inte av illvilja utan för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt. Då har inte IT-avdelningen kontroll och säkerheten brister.
Det är också viktigt att utbilda och träna de anställda.

– Dagens bedragare är inte hackers som tar sig igenom brandväggar, de får ofta tag på lösenord via mer eller mindre välformulerade mail vars syfte är att lura mottagaren att lämna ut känslig information, så kallad phishing. Tekniska funktioner som spamfiltrering och safe link-teknik i kombination med att hålla anställda utbildade och uppdaterade gör att många problem kan undvikas, säger Mårten Hellebro.

Misstag många verksamheter gör
• Utnyttjar inte inbyggda funktioner i Microsoft 365 som flerfaktorsautentisering och phisingskydd.
• Skapar onödigt krångliga IT-regler eller policys som användarna går förbi.
• Tror att molnet inte är tillräckligt säkert och lägger dyrbar tid och pengar på egna serverhallar och IT-underhåll.

Läs mer om Enghouse Interactives kontaktcenter i Microsoft Teams