Enghouse Trio Cloud kontaktcenter

Blogg, 2021-04-09

Marika Henriksson Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Om du har stött på tekniska utmaningar när du tvingas flytta kontaktcenterverksamheten till arbete hemifrån, kan molnet vara den bästa eller enda lösningen. Om du använder molnteknologi för ditt kontaktcenter kan ditt team vara fullt operativt på kortast möjliga tid. Du kan också föra samman alla dina affärskritiska data eftersom många av dina andra system förmodligen redan finns i molnet. Och när dina affärsbehov förändras och växer kan du helt enkelt anpassa dig utan att behöva planera hårdvara eller IT-overhead. Du kan också snabbt lägga till medarbetare eller funktioner för att möta din organisations och omgivningens krav.

Enghouse Interactives molnbaserade kontaktcenterlösning, Enghouse Trio Cloud kontaktcenter, erbjuder små och stora företag att enkelt och smidigt kunna flytta sitt kontaktcenter till molnet. Lösningen låter dig fokusera på kärnverksamhet, eliminerar dyra investeringar och minskar IT-belastningen.

Varför en molnlösning?

I takt med digitaliseringens framfart de senaste åren har tekniken utvecklats något enormt. Ett område som framför allt har vuxit sig större är molntjänster, som innebär att företag istället för att lagra sin information på externa servrar låter den ligga i “molnet”, alltså på en server online. Det finns många fördelar med den här typen av lagring, det möjliggör till exempel för medarbetarna att enkelt och smidigt komma åt samma information, från valfri plats och enhet så länge man har uppkoppling. Inga VPN-nycklar, krångliga lösenord eller rättigheter behövs så länge en medarbetare från början har fått tillgång till informationen från arbetsgivaren.

Molnet – då och nu

Till en början användes molntjänster främst för att göra det enklare för företag att lagra information på ett och samma ställe. Men de senaste åren har molntjänsterna utvecklats mycket, idag är det möjligt att göra nästintill “allt” i molnet. Oavsett om det handlar om att lagra information, sameditera i dokument eller kommunicera med kunder och kollegor. Och i takt med att utvecklingen hela tiden går framåt, flyttas allt fler områden till molnet.

Trio Cloud kontaktcenter är en molnbaserad kontaktcenterlösning som stöttar en lönsam och kundorienterad verksamhet. Det innebär i stort att du kan erbjuda dina kunder toppmodern kundservice, när som helst, var som helst, från valfri enhet. Idag ställer kunder högre krav än någonsin på en bra användarupplevelse, där kundsupport i många fall är en stor del av upplevelsen. Företag vet att det ser ut så här idag och måste helt enkelt kunna erbjuda kundservice i toppklass för att inte förlora kunder som lättare än någonsin kan byta leverantör om de är missnöjda.

Här tittar vi på några av de främsta anledningarna till att flytta ditt kontaktcenter till Trio Cloud kontaktcenter:

Trio Cloud kontaktcenter –
Certifierat för Microsoft Teams Connected Contact Center

Microsofts certifieringsprogram är utvecklat för att ge kunderna en försäkran om att varje partners lösning har testats och verifierats, för att ge den kvalitet, kompatibilitet och tillförlitlighet som de förväntar sig av Microsofts lösningar.

Säkerhet

Trio Cloud kontaktcenter stöder viktiga lokala och internationella krav på datasäkerhet. Med tanke på att just säkerheten har varit ett omtalat område när det kommer till just molntjänster är Enghouse måna om att ständigt jobba för att kunna garantera kundernas säkerhet.

Skalbarhet

Trio Cloud kontaktcenter är enkelt att anpassa i takt med att ditt företag växer, efter säsongsbetingade variationer eller när det oväntade händer. I ett samhälle där allt förändras väldigt snabbt är det extra viktigt att kunna vara skalbar.

Avlasta IT-avdelningen

När IT-avdelningen får mindre på sitt bord när det kommer till att administrera och installera program och teknik får de mer tid över till kärnverksamheten. Under tiden tar Enghouse Interactive hand om era applikationer.

Innovationstakt

Utnyttja ny teknik, till exempel artificiell intelligens (AI), för att hålla jämna steg med kundernas allt högre förväntningar.

Tillförlitlighet

Ställ enkelt om ditt kontaktcenter till distansarbete. Hög tillgänglighet och webbåtkomst innebär att ditt kontaktcenter alltid är öppet och tillgängligt från vilken plats som helst.

Kostnadsstabilitet

Inga investeringar i infrastruktur och inga oväntade tredjepartskostnader – samma avgift per månad och agent/medarbetare under hela avtalstiden.

Flexibilitet

Dra nytta av snabb implementering, uppgradering och uppdatering så att ytterligare funktioner finns tillgängliga när du behöver dem. Du kan också sammanföra dina affärskritiska data eftersom många av dina appar redan finns i molnet.

Så kommer du igång med Trio Cloud kontaktcenter

Det är enkelt att komma igång med Trio Cloud kontaktcenter, vår molnbaserade kontaktcenterlösning. Istället för att det tar månader som ofta är fallet med äldre, mer traditionella system, tar det bara några dagar. På mindre än en vecka kan ditt företag därför vara fullt operativt, utan att kompromissa med funktionaliteten. Trio Cloud kontaktcenter går enkelt att integrera med befintlig teknik, ger ökad tillgänglighet och underlättar affärsutveckling och expansion. Vårt nära samarbete med Microsoft säkerställer att Enghouses lösningar håller den kvalitet, kompatibilitet och tillförlitlighet som ni kunder förväntar er av Microsofts lösningar.

Vill du veta mer om vår molnbaserade kontaktcenterlösning, Trio Cloud kontaktcenter? Läs vårt utbildningsmaterial eller boka en demo med en av våra experter! Klicka här för att komma till hemsidan.