EID2019 - Ett nordiskt möte

15-16 oktober, Clarion Hotel Arlanda

Registrering partnerpaket

Välkommen som utställare på Enghouse Interactive Dagarna.
Vänligen registera er via formuläret nedan.
Varje enskild deltagare måste sedan även gå in och registrera sig på en separat sida, där också logi bokas.
Registreringen för deltagare kommer att öppnas i början av maj, då ni kommer att meddelas detta via e-post.

Pris partnerpaket: SEK 38 500 (priset inkluderar 1 deltagare) Anmälan är bindande.

Har du frågor, vänligen kontakta Madeleine Kastberg; madeleine.kastberg@enghouse.com alt 0730-668818