Maxa din Trio - gör en hälsocheck

Ett välfungerande kontaktcenter innebär nöjda kunder

När gjorde du senast en hälsocheck av ditt kontaktcenter? Upp till 60% av alla funktioner kan vara helt outnyttjade. Det kan vara just de delarna som du saknar för att skapa ett kundmöte i världsklass.

Vi hjälper dig!

Vi vet av erfarenhet att kontaktcentrets funktioner och finesser inte nyttjas i den utsträckning som behövs för att få riktigt nöjda kunder. Låt oss komma ut till just din verksamhet för en hälsocheck av ditt kontaktcenter.

Nöjdare och gladare kunder

Vi utgår ifrån era mätetal och i er unika lösning går vi igenom bl a samtalsflöden, resursoptimering, statistik och outnyttjad funktionalitet. Utifrån resultatet ger vi er tips på hur ni med enkla medel kan växla upp ert kontaktcenter och få nöjdare kunder.

Nöjdare och gladare medarbetare

Jämnare arbetsbelastning och en resursoptimerad vardag ger nöjdare medarbetare. Våra tips ger stöd och hjälp till att nyttja systemets fulla potential och ger dig som kontaktcenterchef och teamledare mer kunskap om verktyg för en enklare vardag.

Hur fungerar det?

Omfattning: 1 arbetsdag
Deltagare: Teamledare/kundtjänstchef samt utvalda agenter/telefonister.

Del 1 Analys

 • Studie av agenternas arbetssätt i realtid
 • Intervju med utvalda agenter i kontaktcentret
 • Analys av statistik

Del 2 Presentation av förbättringar

 • Översiktsgenomgång av er Trioversion
 • Förbättringsåtgärder för administratörer
  • Menyträd och Interaction studio
  • Översiktlig genomgång av er kunddata
 • Förbättringsåtgärder för agenter
  • Handhavande
  • Arbetssätt
  • Roller
  • Kolumner för kööversikt
  • Arbetsuppgifter
 • Möjligheter
  • Utbildning
  • Avancerad konfiguration
  • Integrationer och anpassningar

Fördelar:

 • En unik genomlysning av ert kontaktcenter. Vi utgår
  ifrån ert arbetssätt och era kunders behov.
 • Trygghet i vetskapen om att kontaktcentret är
  resursoptimerat.
 • Minskade kostnader och effektivare medarbetare vid
  maximalt utnyttjande av befintlig investering.
 • Ökad teamkänsla och nöjdare medarbetare
  Medarbetarna får en mer balanserad
  arbetsbelastning och kan avlasta varandra i
  kontaktcentret.
 • Nöjdare kunder med höjda servicenivåer.
  Medarbetarna kan lägga mer fokus på kundservice
  och vägledning av kunden.

 

Skicka din intresseanmälan