Under två inspirerande dagar bjöd Enghouse Interactive tillsammans med några av sina partners och samarbetspartners in användare av Trio Enterprise och Vision 80/20. Med ett växlande program mellan föreläsningar och seminarier skapades ny kunskap och nya idé. Under ledning av Jason Andersson behandlades bland annat framtidstrender i branschen och Enghouse strategi att möta dessa.