I Trio Enterprise 6.X har Enghouse Interactive fortsatt att möta marknadens behov där en viktig del är en anpassad plattform oavsett hur man arbetar eller vilka system man arbetar i idag. Därför presenterar nu Enghouse Interactive två nya agentappar: Trio Agent och Trio CC.