Vidyo hjälper vårdsystemen att skala upp telemedicin för att minska riskerna som coronaviruset medför

23 mars 2020 | Pressmeddelande

Stabil videoplattform säkerställer att sjukvårdssystemen kan erbjuda diagnostisering och effektiv patientvård på distans.

Toronto, Kanada – Vidyo, Inc. (Enghouse Vidyo), ledande inom inbyggd videoteknik, lanserade i dag ett program för att hjälpa sina kunder inom telemedicin att utöka sin kapacitet för att bekämpa coronapandemin.
Programmet gör det möjligt för nya och befintliga kunder att utöka tiden eller bandbredden de använder med upp till tio gånger för att tillgodose ökade behov så snart de uppstår. Det nya programmet är tillgängligt som en lokal eller molnbaserad lösning, alternativt som hybridlösning.
Sjukvårdsorganisationer som vill ansluta till programmet kan registrera sig här>>
– Nu när världen kämpar mot utbrottet av covid-19 är vi inom Vidyo fast beslutna att göra vad vi kan för att underlätta sjukvårdens viktiga arbete med att bibehålla sin kapacitet. – Vi har utarbetat ett unikt program för våra kunder som ger dem ökad åtkomst till våra tekniska lösningar för att hantera de enorma utmaningar som många upplever, säger Reuben Tozman, vd, Enghouse Vidyo.

Under de senaste veckorna har många organisationer fått ett avsevärt mycket större behov av plattformar för videokommunikation. Vidyos omfattande erfarenhet av att stödja stora sjukvårdsorganisationer, liksom stora finansbolag, myndigheter och utbildningsinstitutioner, gör det till den perfekta lösningen för snabb utveckling av beredskapsplaner.
I synnerhet Vidyos lösning för telehälsa ger sjukhus och kliniker möjlighet att skydda personal och patienter genom att fungera i karantän- och hemisoleringssituationer, och innebär att läkare, sjuksköterskor och övrig personal kan ställa diagnoser och ge behandling på distans, ofta med hjälp av befintlig teknik.
– Även om vi hoppas att covid-19-utbrottet blir kortlivat kan den potentiella belastningen på våra sjukvårdssystem bli enorm. Vi vet att många hälsoinstitutioner utvärderar hur de bäst kan erbjuda patientvård under dessa svåra omständigheter, som eventuellt kommer att pågå under en lång tid. Vidyo utmärker sig när det gäller att tillhandahålla stabila virtuella vårdtjänster. Nu när sjukvårdssystemen förbereder sig inför de kommande månaderna finns Vidyo här med ett program som kan hjälpa dem att effektivt integrera olika typer av telehälsa-lösningar i sina patientvårdsstrategier, säger Reuben Tozman.