Uppmuntra dina kunder till självbetjäning

för att minska kostnader samt öka kundnöjdheten

Självbetjäningslösningar

Självbetjäning blir en allt viktigare del av en integrerad kundupplevelse.

Genom självbetjäning kan de enklare ärendena lösas av kunden själv medan medarbetarna kan fokusera på de mer komplexa kundärendena. Detta ökar produktivitet, effektivitet och kundupplevelser. Samtidigt skapar det snabbhet och flexibilitet som behövs för att hålla sig i framkant för de ständigt föränderliga kundbehoven.

Enghouse Interactive har ett brett utbud av röstigenkänning, mobil- och webb självbetjäningslösningar som är snabba att implementera, kraftfulla och extremt kostnadseffektiva. Våra lösningar inkluderar inbyggda IVR-applikationer, utgående meddelanden, ett lättanvänt kunskapshanteringspaket, mobil IVR-navigatör, företagskataloger och en utvecklingsplattform som gör det möjligt för organisationer att snabbt använda sig av självbetjäningsapplikationer.

Självbetjäning minskar kostnaderna

Självbetjäning genom IVR automatiserar enkla upprepade samtal, erbjuder snabb service till den inringande samtidigt som det minskar kostnaderna för kontaktcentret. Agenterna kan fokusera på de mer komplexa ärendena och försäkra att den inringande får bästa tänkbara servicen. Om kunden är nöjd kommer IVR-applikationen snabbt betala för sig genom reducerade driftkostnader och ökad försäljning.

Kontakta oss för mer info

Fördelar

  • Öka effektiviteten och nöjdheten genom att möjliggöra självbetjäning
  • Sänk driftkostnaderna
  • Öka produktiviteten och minska personalomsättningen genom bättre utnyttjande av personalresurser
  • Förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda snabb, pålitlig service 24/7
  • Öka omsättningen genom  att möjliggöra transaktioner dygnet runt
  • Maximera ROI i din kunskapsbas

Våra självbetjäningslösningar

Enghouse Interactive har en portfölj av självbetjäningstjänster och verktyg som möjliggör för företag att utveckla alla sina kommunikationsapplikationer på en och samma kostnadseffektiva plattform. Vare sig du har ett litet eller stort företag/organisation, är tjänsteleverantörer, återförsäljare eller systemintegratör kan vi hjälpa dig att förbättra självbetjäningen genom alla kanaler såsom röst, video, SMS, aktiverat tal och mobil.

De flesta företag kan göra stora besparingar genom att automatisera enkla, ofta återkommande ärenden med IVR, och låta agenterna ta hand om de mer komplexa och värdefulla interaktionerna.

Läs mer

Idag vill kunderna inte styras av öppetider utan de vill kontakta företag och kundtjänst när det passar dem och när behovet dyker upp. Med en automatisk telefonist kan du hjälp av förinspelade meddelande och tonvalsalternativ ge kunden möjlighet att få svar på sina frågor även utanför ordinarie öppetider.

Läs mer