Så ska kommunala kontaktcenter
tänka om metaverse

En del svenska kommuner använder redan Virtual reality, VR, för att leverera god service till kommunens invånare. Metaverse, en virtuell 3D-miljö där människor kan interagera med varandra, är en annan digital trend som organisationer redan nu bör utvärdera.

– Om målgrupperna som verksamheten arbetar med finns eller kan komma att finnas i metaverse är det bra att redan nu utvärdera vad det kommer att innebära för verksamheten, säger Alex Black, Chief Technical Officer på Enghouse.

Alex Black

Alex Black, Chief Technical Officer på Enghouse

Virtual reality, VR, används redan idag inom kommunal verksamhet. I VR-set får till exempel brukare på vård- och omsorgboenden titta på film och uppleva känslan av att befinna sig utomhus en varm sommardag eller knastret av löv under en promenerad i skogen på hösten. I en del kommuner får även medarbetare använda VR för att träna på att bemöta olika sorters ärenden i kontaktcentermiljön.

En vidareutveckling av VR-tekniken är metaverse, vilket är ett nätverk av virtuella 3D-världar där användarna ska kunna göra allting som går att göra i den verkliga världen.

– Alla organisationer som vill fungera bra med omvärlden behöver förstå sina kunder och i vilka kanaler som deras målgrupper finns i. För en kommun som har svårt att nå yngre målgrupper kan metaverse vara en väg att gå.

Alex Black betonar vikten av att känna sina målgrupper och att alltid knyta nya tekniklösningar till den grundläggande strategin för hur verksamheten kommunicerar och interagerar.

– Alla organisationer är kanske inte berörda eftersom deras tjänster inte är aktuella i metaverse just nu, men framöver kommer metaverse förmodligen att bli ytterligare en kanal i flera kontaktcenter, säger Alex Black.

Skulle ett kontaktcenter använda metaverse innebär det att medarbetarna själva måste kunna delta i metaverse och vara aktiva där.

– En organisation behöver välja medarbetare utifrån hur omvärlden ser ut. Kontaktcenter i kommuner kan tänka på att anställa de som kan arbeta på nya sätt och kanske fungera i metaverse på ett fullgott sätt. Så metaverse är inte bara en teknikfråga utan något att ta hänsyn till för hela organisationen, säger Alex Black, Chief Technical Officer på Enghouse.

 

 

Vi hjälper idag 40% av Sveriges kommuner med kommunikationen med medborgarna. Det har gett oss gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Läs mer om vad vi kan gör för din kommun.