Samarbete skapar innovation

Våga prova!

Ny teknik och nya systemstöd är mångas svar för att skapa ett bra och effektivt contact center men för mig är det minst lika viktigt att vi arbetar med våra medarbetares förutsättningar till samarbete inom och mellan olika avdelningar. För mig är det den kombinationen som skapar nyckeln till framgång!
Min erfarenhet är att om vi ger våra avdelningar inom företaget förutsättningar att samverka får vi också ett flöde som genererar kreativa och innovativa lösningar.

Mitt framgångsrecept för att skapa grogrund till samverkan är:

  • Förankrad strategi för samarbete inom och mellan avdelningar
  • Tydliga, regelbundna mötesforum och mötesplatser
  • Välkomna ifrågasättande av invanda arbetsmetoder och sanningar
  • Lyssnande ledare som skapar förutsättning för förändring
  • Lär av varandras erfarenheter
  • Våga prova!

Det jag kan se i vår egen serviceorganisation på EI Operations är att vårt ökade samarbete inom och mellan våra avdelningar exempelvis har givit oss en mer proaktivt och effektiv felsökning, höjda servicenivåer för våra kunder och flera initiativ till process- och systemförbättringar.

Genom att låta medarbetarna höra till tvärfunktionella team har vi skapat förutsättningar för kompetensbreddning, personlig utveckling och därmed även skapat flexibilitet och effektivitet under ex. arbetstoppar.

Resultatet jag ser är en samarbetande organisation som har en större förståelse och kunskap för varandras vardag, där man lyfter sina idéer och aktivt välkomnar andras förbättringsförslag – oavsett om de uppstår internt eller kommer från våra samarbetspartners och kunder. Vår kommunikation med våra kunder har blivit smidigare och vi upplevs som mer professionella. Samverkan bidrar helt enkelt till en bättre kundupplevelse!

För mig är det tydligt att vi startat igång ett nytt tänk där medarbetarna känner sig fria att formulera sina idéer och ha insikten att en idé föder en annan – vilket ger styrkan i innovationsprocessen: ”Även om det inte är just min ursprungsidé som förverkligas så hade den efterföljande idén och tankeprocessen hos de andra inte startat om jag inte lyft den”.

För att vinna måste vi våga – och tillsammans vågar vi!

Var öppen för andras förslag, våga dela med dig – för tillsammans hittar vi nya lösningar!

Karin Lindström
Head of Operations
Enghouse Interactive