Tack för din registrering
till webbinariet

Tack för din registrering till webbinariet:

Kontaktcentret i Teams så fungerar det i praktiken
Kundcase Mittuniversitetet

En länk till webbinariet kommer att skickas till dig via mejl.

Hör av dig vid eventuella frågor till marknad@enghouse.com

Välkommen!
Enghouse Interactive