Inspelningen av
Kontaktcentret i Teams
så fungerar det i praktiken

Kundcase Mittuniversitetet

Inspelningen av webbinariet

Digitalisering har under flera år varit ett fokus för Mittuniversitetet där IT-avdelningar metodiskt arbetat för att förenkla kommunikationen och förbättra programvaran för de över 1 100 anställda och 20 000 studenterna. Som ett led i det arbetet  valde man att införa Office 365 och  Microsoft Teams  och integrera kontaktcentret i lösningen. Tanken var att förenkla och effektivisera för telefonister och användare. Under detta webbinarium berättar Mittuniversitetet om den fortsatta resan ”i molnet” med extern ”soft-phone” och Skype till steg 2 med Trio Enterprise och Office 365, och visionen om ett fullt integrerat kontaktcenter i Teams.

Ur innehållet:

  • Hur ser Mittuniversitetets lösning ut? Vilka strategiska beslut låg bakom att valet av denna väg?
  • Vilka lärdomar har man tagit med sig av projektet? Vad har gått bra respektive mindre bra?
  • Vilka är de största fördelarna och utmaningarna med att integrera kontaktcentret i Teams?
  • Hur har reaktionen varit från medarbetare och allmänheten?
  • Vad är nästa steg i Mittuniversitets digitaliseringsresa? Hur ser framtidens kontaktcenter ut och hur kan Teams var ett stöd i det??

 

 

Peter Eriksson, IT-samordnare Mittuniversitetet, delar i detta webbinarium med sig av sina erfarenheter som projektledare för implementationen av Office 365, Microsoft Teams och Trio Enterprise.

 

Fyll i formuläret för att ta del av inspelningen:


Webbinarieserie: Kontaktcentret i Microsoft Teams

Vi bjuder på en hel serie med webbinarier på temat kontatkcentret i Microsoft Teams. Allt från kunder som berättar om sina erfarenheter till demos och vad du behöver tänka på när det är dags att implementera.

Se hela programmet för webbinarierserien