Trendspaning med Karin Zingmark:

Mer distansarbete kräver ökad tillit

En av de största utmaningarna som företagsledare och organisationer kommer ställas inför under 2021 är en högre förändringstakt och ett stort behov av tillit. Mer distansarbete ställer nämligen höga krav på både arbetsstruktur och att alla litar på varandra.

– Ska man lyckas få medarbetare att vilja medverka till förändring och ska man hålla gnistan vid liv och få jobbet gjort när alla jobbar hemifrån, krävs en stabil grund av tillit, säger Karin Zingmark, författare, föreläsare och företagsrådgivare.

Den digitala revolutionen fortsätter och med den, den mobila arbetsplatsen. Men det innebär inte bara fördelar, det tillkommer även utmaningar.

Som författare och rådgivare inom förändringskommunikation arbetar Karin Zingmark dagligen med förändringsarbete hos organisationer. När pandemin ställt om ett invant arbetssätt menar hon att flera nya frågor samtidigt blivit kritiska.

Karin Zingmark

– Framför allt kommer mjuka värden att bli extra viktiga. När fler arbetar på distans på egen hand försvinner den personliga dimensionen. Då ställs det extra krav på både inkludering och tillit från arbetsgivarna för att dels öka motivationen men även hålla ihop organisationen. Känner vi oss exkluderade triggas känslor av oro vilket gör att vi känner oss otrygga.

Med en bakgrund som bland annat marknadschef för Microsoft Sweden, Viaplay och Canal Digital har Karin Zingmark befunnit sig i flera stora förändringsprojekt, med varierande framgång. Framför allt pekar hon på information och kommunikation som kritiska att lyckas med. Ett förändringsarbete måste vara förankrad i hela organisationen tillsammans med en kommunikativ ledare för att kunna genomföras.

– Förändring är svårt. Men nu går det går faktiskt att förankra förändring tidigt i organisationen med hjälp av digital kommunikation. Vi kan bjuda in till dialog och inkludera medarbetare i beslutsprocessen och på sätt bygga organisationer att trivas i. Om pandemin inträffat för 20 sedan hade det varit kört.

Förutom faktiska erfarenheter pekar Karin Zingmark pekar dessutom på siffror från Paul J. Zak, professor i psykologi, ekonomi och ledarskap vid Claremont Graduate University, vars studier visar att de medarbetare som upplever en hög nivå av tillit i organisationen upplever också 74 procent mindre stress, 106 procent mer energi på jobbet, 50 procent högre produktivitet, 13 procent lägre sjukfrånvaro, 76 procent mer engagemang, 29 procent mer nöjdhet med sin tillvaro generellt och 40 procent mindre fall av utbrändhet.

– Det enda som är konstant är förändring. Hemarbete är här för att stanna och därför måste vi jobba aktivt med att höja nivån av tillit i organisationen.

Åtta tips för mer tillit i team:
• Uppmärksamma framgång i form av positiv feedback.
• Ge tydliga och utmanande mål.
• Undvik detaljstyrning.
• Låt människors passion få styra arbetsuppgifter.
• Var generös med information.
• Fokusera på att bygga äkta relationer till medarbetare.
• Underlätta personlig och professionell utveckling hos medarbetare.
• Öppna upp och visa sårbarhet inför organisationen.

Källa Paul J. Zak professor i psykologi, ekonomi och ledarskap vid Claremont Graduate University: Läs hela undersökningen.

 

Vill du läsa mer om distansarbete? VA SYD berättar om hur de flyttade hem sitt Kundcenter under pandemin.