Kundutbildningar

Kundutbildningar

Vi erbjuder ett antal utbildningar och tjänster för dig som använder
våra produkter Trio Enterprise eller Vision 80/20 för att din organisation ska få ut
mesta möjliga av ert system. Målgruppen är telefonister, användare, agenter och administratörer.

E-post: Training.NE@enghouse.com | Telefon: 08-457 30 00

Leverantörer: För att göra en beställning använd Beställningsformulär

Se lista över vilka utbildare som godkänts i Enghouse program för Certifierade utbildare

Utbildningar Trio EnterpriseKurslängdArtikelnr
Produktöversikt0,5 - 1 dagUTB-TE-PO
Telefonistutbildning1 dagUTB-TE-AT
Agentutbildning0,5 dagUTB-TE-AG
Agentutbildning Web Communication0,5 dagUTB-TE-AGW
Användarutbildning 0,5 dagUTB-TE-US
Administratörsutbildning Användardatabas
1 dagUTB-TE-AD1
Administratörsutbildning Contact Center Grund
1 dagUTB-TE-AD2
Administratörsutbildning Contact Center Avancerad
0,5 - 1 dagUTB-TE-AD3
Administratörsutbildning Interaction Studio0,5 - 1 dagUTB-TE-IS
Administratörsutbildning Contact Center Web Communication0,5 dagUTB-TE-ADW
Statistikutbildning0,5 - 1 dagUTB-TE-ST
Driftstöd0,5 - 1 dagUTB-OS

Utbildningar Vision 80/20KurslängdArtikelnr
Produktöversikt0,5 - 1 dagUTB-VU-PO
Telefonistutbildning1 dagUTB-VU-AT
Agentutbildning0,5 dagUTB-VU-AG
Användarutbildning 0,5 dagUTB-VU-US
Administratörsutbildning Användardatabas
1 dagUTB-VU-AD1
Administratörsutbildning Contact Center Grund
1 dagUTB-VU-AD2
Administratörsutbildning Contact Center Avancerad
0,5 - 1 dagUTB-VU-AD3
Statistik0,5 - 1 dagUTB-VU-ST
Driftstöd0,5 - 1 dagUTB-OS

Trio Enterprise – Produktöversikt (1 dag)

En demonstration av hela Trio-plattformen som antingen vänder sig till dig som är i implementationsfasen av produkten, eller har använt den ett tag och är redo för nästa steg. Vilka verktyg finns att använda? Hur kan man nyttja dessa på bästa sätt? Vem ska använda vilket?

 

Trio Enterprise – Telefonistutbildning (1 dag)

Kursen riktar sig sig till telefonister och personer som ska arbeta i verktyget Enterprise Attendant.
Du får lära dig hela verktyget där fokus är att söka snabbt och effektivt i databasen, öva praktisk samtalshantering såsom att besvara och koppla samtal, hantera frånvaro och att ta meddelande. Du får även lära dig hur du kan arbeta tätt tillsammans med Contact Centret, om sådant finns i lösningen.

 

Trio Enterprise – Agentutbildning (0,5 dag)

Den här kursen vänder sig till agenter och personer som ska arbeta i verktyget Trio Agent Attendant.
Vi pratar inledningsvis om ert ärendeflöde till de olika köerna, därefter lär du dig hela verktyget med fokus på att ta emot och koppla ärenden såsom samtal, där du även får öva praktiskt. Vid intresse tittar vi även på de olika verktygen som finns i systemet för monitorering av köer, agenter och realtidsstatistik. Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post, callback eller social media (Facebook/Twitter) går vi även igenom handhavandet för dessa.

 

Trio Enterprise – Agentutbildning Web Communication (0,5 dag)

Den här kursen vänder sig till agenter och personer som ska arbeta i chattverktyget Web Communication Desktop. Vi pratar inledningsvis om ert ärendeflöde till de olika köerna, därefter lär du dig hela verktyget med fokus på att hantera inkommande chatt och du får även öva praktiskt. Används funktionen Phone2Web i lösningen går vi även igenom det.

 

Trio Enterprise – Användarutbildning (0,5 dag, 2 pass)

Vi bjuder in till storgrupp där alla anställda är välkomna, oavsett titel. Vi demonstrerar de olika verktygen i lösningen för att hantera din telefon, med fokus på användarwebben Assistant for Web, där du söker information om kollegor, hanterar hänvisningar och din röstbrevlåda. Finns tilläggstjänster i er lösning, såsom appar för smartphones, röststyrd telefonist eller kalenderkoppling pratar vi även om det.

 

Trio Enterprise – Administratörsutbildning Användardatabas (1 dag)

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera den databas med användare och information om din organisation,, som telefonister, agenter och användare söker i.
Du får lära dig att göra stora och små förändringar i verkyget Trio Administrator.  Det innefattar allt från att administrera enstaka användare och dess tillhörigheter som ärenden (sökord) och titlar till att ändra övergripande information – t.ex att skapa ett nytt organisationsträd.
Du får även lära dig att administrera användarprofiler, det vill säga vilken behörighet i Trio olika användare och administratörer ska ha. Du får kunskap att att designa och skapa rapporter i form av anknytningslistor med den inbyggda modulen List Maker.

 

Trio Enterprise – Administratörsutbildning Contact Center Grund (1 dag)

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera Contact Centret med verktyget Trio Administrator. Du får grundläggande kunskaper om agentens program, om du inte gått agent/telefonistutbildning. Vi fokuserar på inställningar för tjänster (köer) och agenter så att du får kunskap för att kunna optimera ditt system. Du får lära dig att på smidigaste sätt hantera funktioner så som nattsvar, scheman och lavinmeddelanden samt prioriteringar och kompetensstyrningar för agenterna. Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post och behöver du bygga på denna kurs med Contact Center Avancerad.

 

Trio Enterprise – Administratörsutbildning Contact Center Avancerad (0,5 – 1 dag)

En kurs för dig som gått Contact Center Grund och vill bygga på dina kunskaper. Vi tar fram en anpassad agenda i samråd med er där vi går igenom utvalda delar rörande avancerad funktionalitet. Det kan vara exempelvis administration av e-post, chatt eller social media (Facebook/Twitter).

 

Trio Enterprise – Administratörsutbildning InteractionStudio (0,5 – 1 dag)

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera Contact Centret med verktyget InteractionStudio. Du får förståelse för hur samtalen kommer in till Trio-systemet och lär dig styra era huvudnummer till samtalsstyrningsträd samt bygga och underhålla dessa, exempelvis i form av knappvalsmenyer. Du får också kännedom om funktioner och inställningar för administration via telefon, det vill säga de nummer man i lösningen ringer för exempelvis administration av nattsvar, informationsmeddelanden, in & urloggningar för klientlösa handläggare.
Om avancerade funktioner används i systemet, exempelvis inmatning av data (kundnummer, personnummer etc) flerspråkslösningar eller ärendestyrning för chatt/e-post utökas kursen till en heldag.

 

Trio Enterprise – Administratörsutbildning Web Communication (0,5 dag)

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera verktyget Web Communication. Kanske är du teamledare eller ansvarig för Contact Centret. Du får lära dig att göra stora och små förändringar i det verktyg som agenterna dagligen använder samt designa deras arbetsyta, exempelvis vilka standardsvar, mediafiler och märkningar som är tillgängliga. På slutet får du lära dig statistikverktyget för Web Communication för att kunna följa upp verksamheten. Du har med fördel gått Administratörsutbildning Contact Center innan, dock inget krav.

 

Trio Enterprise – Statistikutbildning (0,5 – 1 dag)

En halvdags grundläggande utbildning för dig som är intresserad av statistik. Kanske är du teamledare, ansvarig för växeln eller Contact Centret. Du får lära dig att hantera verktyget Enterprise Statistics, där du kan ta fram rapporter och filtrera data. Därefter tittar vi på schemaläggning för automatiska utskick och exporter. Du har med fördel tidigare gått kursen Contact Center Administration Grund.
Önskar du tillsammans med våra utbildare analysera er unika data eller få hjälp att skapa exakt de rapporter ni eftersträvar, utökas kursen med en halvdag.

 

Trio Enterprise – Driftstöd (0,5 – 1 dag)

Våra erfarna utbildare finns på plats hos er på driftstarten och sitter bredvid telefonister/agenter för att stötta genom att svara på frågor samt ge tips & tricks kring det nya systemet.

 

Vision 80/20 – Produktöversikt (1 dag)

En demonstration av hela 80/20-plattformen som antingen vänder sig till dig som är i implementationsfasen av produkten, eller har använt den ett tag och är redo för nästa steg. Vilka verktyg finns att använda? Hur kan man nyttja dessa på bästa sätt? Vem ska använda vilket?

 

Vision 80/20 – Telefonistutbildning (1 dag)

Kursen riktar sig till telefonister och personer som ska arbeta i verktyget Svara.
Du får lära dig hela verktyget där fokus är att söka snabbt och effektivt i databasen, öva praktisk samtalshantering såsom att besvara och koppla samtal, hantera hänvisningar och att ta meddelande.
Du får även lära dig hur du kan arbeta tätt tillsammans med Contact Centret, om sådant finns i lösningen.

 

Vision 80/20 – Agentutbildning (0,5 dag)

Den här kursen vänder sig till agenter och personer som ska arbeta i verktyget Contact Center Agent.
Vi pratar inledningsvis om ert ärendeflöde till de olika köerna, därefter lär du dig hela verktyget med fokus på att ta emot och koppla ärenden såsom samtal, där du även får öva praktiskt. Vid intresse tittar vi även på de olika verktygen som finns i systemet för monitorering av köer, agenter och realtidsstatistik. Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post och callback går vi även igenom det.

 

Vision 80/20 – Användarutbildning (0,5 dag, 2 pass)

Vi bjuder in till storgrupp där alla anställda är välkomna, oavsett titel. Vi demonstrerar de olika verktygen i lösningen för att hantera din telefon, med fokus på användarwebben Informera, där du söker information om kollegor, hanterar hänvisningar och din röstbrevlåda.
Finns tilläggstjänster i er lösning, såsom appar för smartphones, röststyrd telefonist eller kalenderkoppling pratar vi även om det.

 

Vision 80/20 – Administratörsutbildning Användardatabas (1 dag)

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera den databas med användare och information om din organisation, som telefonister, agenter och användare söker i.
Du får lära dig att göra stora och små förändringar med verktygen Ändra, Ändra Pro och Ändra Flera.  Det innefattar allt från att administrera enstaka användare och dess tillhörigheter som sökord och titlar till att ändra övergripande information – t.ex att skapa ett nytt organisationsträd. Du får sedan lära dig att designa och skapa rapporter i form av anknytningslistor med den inbyggda modulen Rapportera.

 

Vision 80/20 – Administratörsutbildning Contact Center Grund (1 dag)

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera Contact Centret med verktyget IVR Pro Manager. Du får grundläggande kunskaper om agentens program, om du inte gått agentutbildning. Därefter går vi igenom hur man konfigurerar och underhåller samtalsstyrningar i ditt system, exempelvis knappvalsmenyer, scheman, nattsvar och lavinmeddelandefunktion. Vi lägger fokus vid inställningar för köer och agenter så att du får kunskap att optimera ditt system. Du får även lära dig att lägga upp administratörer och konfigurera deras behörigheter. Har du inte 80/20 Statistics avslutar vi med att titta på den enklare statistikfunktionen i IVR Pro.
Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post och behöver du bygga på denna kurs med Contact Center Avancerad.

 

Vision 80/20 – Administratörsutbildning Contact Center Avancerad (0,5 – 1 dag)

En kurs för dig som gått Contact Center Grund och vill bygga på dina kunskaper. Vi tar fram en anpassad agenda i samråd med er där vi går igenom utvalda delar rörande avancerad funktionalitet. Det kan vara exempelvis administration av chatt, e-post eller tidsbokad callback.

 

Vision 80/20 – Statistikutbildning (0,5 – 1 dag)

En halvdags grundläggande utbildning för dig som är intresserad av statistik. Kanske är du teamledare, ansvarig för växeln eller Contact Centret. Du får lära dig att hantera verktyget Statistics, där du kan ta fram rapporter och filtrera data. Därefter tittar vi på schemaläggning för automatiska utskick och exporter.
Du har med fördel tidigare gått kursen Contact Center Administration Grund.
Önskar du tillsammans med våra utbildare analysera er unika data eller få hjälp att skapa exakt de rapporter ni eftersträvar, utökas kursen med en halvdag.

 

Vision 80/20 – Driftstöd (0,5 – 1 dag)

Våra erfarna utbildare finns på plats hos er på driftstarten och sitter bredvid telefonister/agenter för att stötta genom att svara på frågor samt ge tips & tricks kring det nya systemet.