Mittmedia maxar sin Trio!

När gjorde du senast en hälsocheck av ditt kontaktcenter? Upp till 60 procent av alla funktioner kan vara helt outnyttjade. De kan vara just de delarna som du saknar för att skapa ett kundmöte i världsklass.
Några som står i startgroparna för att maxa Trio är Mittmedia, en av Sveriges största mediekoncerner med utgivning av 28 lokala dagstidningar, ett flertal gratistidningar, sajter, appar och digitala plattformar.

Kim Ekström är kundservicechef på Mittmedia och tillsammans med 35 medarbetare hanterar han cirka 12 500 ärenden i veckan fördelat på telefon och mail. Att effektivisera för att möta kundernas krav är en målsättning, speciellt i mediebranschen som står inför stora digitala utmaningar.

Varför har ni beslutat att maxa er Trio?

– På EID-dagarna presenterades en så kallad hälsocheck av Trio. Vi blev nyfikna på möjligheterna att effektivisera. Man bli lätt hemmablind så det är viktigt att lyfta blicken. Enghouse som jobbar med olika verksamheter och som har bra koll kan med nya ögon se hur vi kan effektivisera och förbättra för våra kunder.

Vad vill ni uppnå?

– Med systemeffektivisering kommer det förhoppningsvis bli en minskning av ärendehanteringen. Det blir enklare att komma fram till kundcentret och det man vill ha hjälp med egentligen. Vi vill att kunderna ska komma in rätt i hanteringen, de ska hitta de kanaler som passar bäst, det ska vara enkelt och det ska vara med en enhetlig kommunikation.

Vilka är utmaningarna för Mittmedias kundcenter?

– Vi behöver ha en långsiktig relevans framöver på alla plattformar för att möta kunder, det är också en utmaning för hela vår bransch. Med kunder som har papperstidningar och de kunder som använder digitala plattformar står vi inför en transformation som vi behöver hantera.

 

Här kan du läsa mer om hur du maxar din Trio med en hälsocheck